Weryfikacja Emisji Gazów Cieplarnianych
EU ETS / ESG / CFP / CBAM

Zawartość szkolenia

DANE SZKOLENIA

CENA SZKOLENIA: 2100 zł + vat 

KOD SZKOLENIA: WE

CZAS TRWANIA: 1 dzień

TRENER: Mgr inż. Joanna Kruszewska, MBA

FORMA: Online / na miejscu

METODYKA: Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

CELE I KORZYŚCI

 • Przedstawienie wymagań związanych z weryfikacją sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych (GHG)
 • Omówienie wymagań w zakresie weryfikacji raportów dot. emisji CO2
 • Przypomnienie wytycznych, wymagań prawnych i zasad związanych z programami:
  • EU ETS – System Handlu Emisjami,
  • Systemem rekompensat w przemyśle energochłonnym
  • CFP – Carbon footprint – Ślad węglowy
  • CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism
  • ESG – Environment – Social – Governance

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • Weryfikacja raportów dot. emisji GHG – definicje, założenia i wymagania
 • Klasyfikacja produktów w poszczególnych systemach
 • Weryfikacja raportów, szczególne aspekty, przykłady
 • EU ETS
 • REKOMPENSATY dla sektorów energochłonnych
 • ESG –raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
 • Ślad węglowy organizacji
 • CBAM – Mechanizm dostosowania cen na granicach

UCZESTNICY

 • Pracownicy działów zajmujących się ochroną środowiska
 • Pracownicy, Kadra zarządzająca działami jakości, środowiska
 • Pracownicy działów CSR/ zrównoważonego rozwoju
 • Specjaliści, kadra zarządzająca, zarządy firm
Pobierz wersję papierową wersję formularza

1. Wprowadzenie / wymagania dotyczące weryfikacji raportów dot. emisji CO2

 • Informacje organizacyjne i wprowadzające
 • Standardy obowiązujące Operatorów instalacji
 • Standardy obowiązujące Weryfikatorów
 • Definicje i różnice w poszczególnych systemach
 • Kodyfikacja produktowa – PRODCOM – NACE – PKWiU – PKD – NC

2. EU ETS,

 • Wybrane aspekty weryfikacji raportów EU ETS
 • USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1047) – Wybrane zmiany z ustawy związane z weryfikacją

3. REKOMPENSATY dla sektorów energochłonnych

 • Wybrane aspekty weryfikacji raportów związanych z rekompensatami dla sektorów energochłonnych

4. ESG

 • Wymagania CSRD, Taksonomia & Due diligence
 • Europejskie standardy w zakresie raportowania zrównoważonej działalności przedsiębiorstw
 • Umiejscowienie ESG w Systemie Zarządzania Organizacją
 • ESRS – standard raportowania zrównoważonego rozwoju
 • Ogólne zasady weryfikacji raportów dot. ESG

5. Ślad węglowy

 • Normy i standardy – ISO 14064-1 (inwentaryzacja i raportowanie emisji GHG w organizacji, ISO 14067 – Pomiar i raportowanie śladu węglowego wyrobów – CFP Carbon foot print; założenia standardu GHG protocol
 • Ogólne zasady weryfikacji raportów dot. śladu węglowego
 • Rodzaje gazów cieplarnianych ujętych w analizie śladu węglowego

6. CBAM

 • Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM
 • Kodyfikacja produktowa – różnice pomiędzy systemami
 • Ogólne zasady weryfikacji raportów dot. CBAM

Wypełnij formularz on-line

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybrana wartość: 1
Zgody
Imię i Nazwisko Zamawiającego
Adres e-mail zamawiającego
Oświadczenie

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024