Ślad węglowy w organizacji - Kierunek Zero.

Zawartość szkolenia

DANE SZKOLENIA

CENA SZKOLENIA: 2100 zł + vat 

KOD SZKOLENIA: CFP_ORG

CZAS TRWANIA: 2 dni

TRENER: Mgr inż. Joanna Kruszewska, MBA

FORMA: Online

METODYKA: Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

CELE I KORZYŚCI

 • Ogólne omówienie źródła zmian w przepisach prawnych – związanych z koniecznością raportowania śladu węglowego (carbon foot print – CFP): Zielony ład, FIT for55, EU ETS – system handlu emisjami, ESG – environment – social -governance, CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism
 • Zapoznanie się z tematyką śladu węglowego i jej odniesieniem do działalności przedsiębiorstwa
 • Poznanie zasad i wytycznych dotyczących obliczania i raportowania śladu węglowego

ZAKRES SZKOLENIA

 • Polityki i programy Unii Europejskiej w zakresie śladu węglowego
 • Zasady i wymagania dotyczące śladu węglowy organizacji
 • Wytyczne normy ISO 14064 w zakresie CFP
 • Dyrektywa CSRD dotycząca raportowania niefinansowego a wymagania dotyczące śladu węglowego
 • Wytyczne GHG Protocol – standard raportowania
 • Wytyczne ESRS – E1 – standard raportowania

UCZESTNICY

 • Osoby zainteresowane tematyką śladu węglowego
 • Pracownicy działów zajmujących się ochroną środowiska
 • Pracownicy, Kadra zarządzająca działami ofertowania, sprzedaży, technicznymi
 • Pracownicy działów CSR/ zrównoważonego rozwoju
 • Specjaliści, kadra zarządzająca, zarządy firm

Moduł

Zawartość

1. Wytyczne i wymagania prawne i regulacyjne

 • Zmiany w aktach prawnych Unii Europejskiej w stosunku do zagadnień emisji: Porozumienie Paryskie, Europejski Zielony ład, EU ETS System Handlu Emisjami
 • Ślad węglowy a Mechanizm dostosowania cen na granicach – Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM
 • Założenia dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 2021/0104 (COD) – ESG
 • Raportowanie śladu węglowego w ramach raportowania zrównoważonego rozwoju -ESG
 • Standardy obowiązujące dla produktu, organizacji projektu – ISO 14067, ISO 14064–1, ISO 14064–2, GHG PROTOCOL

2. Ślad węglowy organizacji

 • Wymagania normy ISO 14064 – ślad węglowy organizacji 
 • Wymagania standardu GHG Protocol 
 • Pojęcie śladu węglowego
 • Zasady obliczania: wskaźniki emisji
 • Emisje w organizacji i ich przydział do zakresu 1-2-3. Ćwiczenia praktyczne
 • Cykl życia produktu vs zakres liczenia śladu węglowego
 • Jednostka śladu węglowego – ekwiwalent dwutlenku węgla
 • Obliczanie śladu węglowego organizacji.  Case study – ćwiczenia praktyczne
 • Wytyczne związane z raportowaniem i weryfikowaniem oświadczeń dotyczących śladu węglowego
 • Wytyczne związane z komunikowaniem
 • Greenwashing
 • System zarzadzania śladem węglowym w organizacji a obecne systemy zarzadzania w organizacji (np.ISO9001/ISO14001)

Wypełnij formularz on-line

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybrana wartość: 1
Zgody
Imię i Nazwisko Zamawiającego
Adres e-mail zamawiającego
Oświadczenie

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024