Carbon FootPrint - Ślad Węglowy

CARBON FOOT PRINT – ŚLAD WĘGLOWY Czym jest i co oznacza?

Czym jest Ślad Węglowy? Carboon Footprint (CFP) czyli ślad węglowy znany jest również jako ślad emisyjny. Odnosi się do ilości gazów cieplarnianych wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, przedsiębiorstwo, produkt, ale też wydarzenie, miasto czy konkretne państwo.

Czym w takim razie są gazy cieplarniane? Greenhouse Gases (GHG) to gazy, które przepuszczają większość promieniowania słonecznego docierającego do ziemi, pochłaniając jednocześnie promieniowanie podczerwone odbijane przez powierzchnię Ziemi. Właśnie dzięki tej własności gazy cieplarnianie przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego.

Gaz cieplarniany to gazowy składnik atmosfery, który zatrzymuje ciepło wypromieniowywane przez Ziemię, powodując efekt cieplarniany

Niektóre z tych gazów mają na niego większy wpływ a inne mniejszy. Wielkością, która charakteryzuje możliwość wpływu danego gazu na efekt cieplarniany jest współczynnik globalnego ocieplenia – Global Warming Potential (GWP). A wracając do samych gazów cieplarnianych, na konferencji w Kioto w 1997 roku zdefiniowano sześć gazów cieplarnianych:

dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), hydrofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6). Z biegiem czasu dodano siódmy– trójfluorek azotu (NF3). 

Przy okazji – para wodna również jest gazem cieplarnianym, aczkolwiek ze względu na żywotność w atmosferze protokół z Kioto, w którym ustalono normy dotyczące obniżenia emisji gazów cieplarnianych, skupia się na tych najważniejszych grupach.

Ślad węglowy stał się tym samym jednym z głównych wskaźników monitorowania emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w trakcie życia i działalności człowieka. Cele ograniczenia emisji powodują, że liczenie i monitorowanie śladu węglowego w naszych organizacjach stało się wymogiem, a wielokrotnie również warunkiem koniecznym do uzyskania kolejnych zleceń czy zamówień.

Z drugiej strony firmy, które zwracają uwagę na redukcję śladu węglowego, mogą zyskać konkurencyjną efektywność na rynku. Wzrastająca aktywność ekologiczna konsumentów powoduje, że coraz więcej osób preferuje firmy, które dbają o środowisko. Klienci wolą produkty i usługi, które są wytwarzane i dostarczane w sposób przyjazny dla środowiska.

Kiedy widzisz, że dana firma angażuje się w ograniczenie swojego wpływu na klimat – jesteś bardziej skłonny do wybierania jej produktów bądź usług.

Podejmowanie działań na rzecz śladu węglowego nie tylko przyciąga klientów, ale również pomaga zyskać inwestorów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy. Coraz więcej osób i instytucji zwraca uwagę na aspekty zrównoważonego rozwoju, a firmy, które skutecznie angażują się w działania na rzecz środowiska, uzyskują wsparcie i zaufanie.

Co ślad węglowy oznacza dla nas?

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024