ESG & Ślad Węglowy (wytyczne i zasady)

Zielone raportowanie ESG & Ślad Węglowy (wytyczne i zasady)

Zawartość szkolenia

DANE SZKOLENIA

CENA SZKOLENIA: 2150 zł + vat 

KOD SZKOLENIA: ZR_2

CZAS TRWANIA: 2 dni

TRENER: Mgr inż. Joanna Kruszewska, MBA

FORMA: Online / na miejscu

METODYKA: Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

CELE I KORZYŚCI

 • Przedstawienie wymagań związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej (Green Deal – Zielony ład, FIT for 55 – Gotowi na 55, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – Agenda 2030) 
 • Zrozumienie połączeń pomiędzy zmianami prawnymi a przyszłością biznesu
 • Zrozumienie problematyki ESG oraz wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Zrozumienie podstawowych kwestii z obszarów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego
 • Zapoznanie się z tematyką śladu węglowego i jej odniesieniem do działalności przedsiębiorstwa

ZAKRES SZKOLENIA

 • Polityki i programy Unii Europejskiej w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej
 • ESG a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • ESG w regulacjach prawnych
 • CSRD – raportowanie niefinansowe
 • Ogólne zasady i wymagania dotyczące strategii i raportowanie ESG
 • Ogólne zasady i wymagania dotyczące śladu węglowy organizacji i produktu

UCZESTNICY

 • Polityki i programy Unii Europejskiej w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej
 • ESG a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • ESG w regulacjach prawnych
 • CSRD – raportowanie niefinansowe
 • Ogólne zasady i wymagania dotyczące strategii i raportowanie ESG
 • Ogólne zasady i wymagania dotyczące śladu węglowy organizacji i produktu

Moduł

Zawartość

 

1. Neutralność klimatyczna – wytyczne i wymagania 

 • Uwarunkowania klimatyczne
 • Zmiany w aktach prawnych Unii Europejskiej w stosunku do zagadnień emisji
 • Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – Agenda 2030, Porozumienie Paryskie, Europejski Zielony ład
 • Ambitne cele klimatyczne – Założenia Fit for 55 i ich konsekwencje
 • EU ETS System Handlu Emisjami – planowane zmiany, rozszerzenia systemu
 • Taksonomia a raportowanie ESG i raportowanie śladu węglowego
 • Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM
 • Założenia dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 2021/0104 (COD) – ESG
 •  

 

 

2. ESG

 • Standardy w zakresie raportowania zrównoważonej działalności przedsiębiorstw – ESRS European Sustainability Reporting Standards & GRI – Global Reporting Initiative
 • Przykłady wskaźniki w ramach grup E–S–G
 • Strategia ESG w organizacji – wytyczne wdrożenia i utrzymania procesu
 • Umiejscowienie ESG w Systemie Zarządzania Organizacją
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie planowania systemu nadzoru i raportowania ESG:
 • strategia w zakresie ESG
 • analiza interesariuszy i badanie istotności
 • budowa raportu ESG– przykłady

 

3. Ślad węglowy

 • Standardy obowiązujące dla produktu, organizacji projektu – ISO 14067, ISO 14064–1, ISO 14064–2, GHG PROTOCOL
 • Cykl życia produktu vs zakres liczenia śladu węglowego
 • Wytyczne związane z raportowaniem i komunikowaniem
 • Greenwashing
 • Dostępne narzędzia wspomagające liczenie śladu węglowego
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie obliczania śladu węglowego organizacji:
 • przydzielania emisji do poszczególnych zakresów (Scope 1,2,3)
 • dobór wskaźników emisji
 • obliczenia śladu węglowego dla organizacji

Wypełnij formularz on-line

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybrana wartość: 1
Zgody
Imię i Nazwisko Zamawiającego
Adres e-mail zamawiającego
Oświadczenie

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024