Zrównoważona transformacja
Biznes w obliczu zmian

Zawartość szkolenia

DANE SZKOLENIA

CENA SZKOLENIA: 2100 zł + vat 

KOD SZKOLENIA: ZTK

CZAS TRWANIA: 2 dni

TRENER: mgr inż. Joanna Kruszewska, MBA

FORMA: Online, na miejscu

METODYKA: Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

CELE I KORZYŚCI

 • Przedstawienie wymagań związanych z transformacją klimatyczną
 • Omówienie wytycznych, wymagań prawnych i zasad związanych z programami:
 • FIT for 55
 • SDG – cele zrównoważonego rozwoju
 • EU ETS – System Handlu Emisjami 
 • CFP – Ślad węglowy
 • CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism
 • ESG -Environment – Social – Governance

ZAKRES SZKOLENIA

 • SDG (cele zrównoważonego rozwoju) – założenia  
 • Green Deal a Fit for 55 – idea, wytyczne i ich konsekwencje
 • EU ETS – zasady i założenia systemu
 • ESG – raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
 • Ślad węglowy – zasady obliczania, wytyczne dla organizacji i produktu 
 • CBAM – Mechanizm dostosowania cen na granicach, założenia i konsekwencje

UCZESTNICY

 • Pracownicy działów zajmujących się ochroną środowiska
 • Osoby zainteresowane tematyką danych niefinansowych
 • Pracownicy, Kadra zarządzająca działami jakości, środowiska
 • Pracownicy działów CSR/ zrównoważonego rozwoju
 • Specjaliści, kadra zarządzająca, zarządy firm

 

Moduł

Zawartość

1. Wprowadzenie

Emisje gazów cieplarnianych/

 • Informacje organizacyjne
 • Zmiany dotyczące emisji gazów na przestrzeni lat

 

SDG

Green deal & Fit for 55

 • Cele zrównoważonego rozwoju – założenia
 • Green deal – założenia
 • Fit for 55 – założenia, terminy
 • Konsekwencje wdrożenia programów EU

2. EU ETS – system handlu emisjami

 

 • USTAWA z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1047) – Wybrane zagadnienia z ustawy
 • Elementy sprawozdawczości w zakresie EU ETS

Założenia i wytyczne programu

4. ESG

 • Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive –sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) – planowane zmiany dla poszczególnych typów organizacji
 • ESRS – standard sprawozdawczości zrównoważonego rozwój
 • ESG – Zasady i wytyczne

5. Ślad węglowy

 • Normy i standardy obecnie obowiązujące:
 • ISO 14064 -1 (inwentaryzacja i raportowanie emisji GHG w organizacji
 • ISO 14067 – Pomiar i raportowanie śladu węglowego wyrobów,
 • założenia standardu GHG protocol
 • ESRS – E1 – zmiany klimatu
 • Ogólne zasady wyznaczania śladu węglowego
 • Przykłady emisji CO2
 • Elementy wspólne z EU ETS oraz kluczowe różnice pomiędzy systemami

Wypełnij formularz on-line

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybrana wartość: 1
Zgody
Imię i Nazwisko Zamawiającego
Adres e-mail zamawiającego
Oświadczenie

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024