CBAM a Ślad Węglowy. Wytyczne, wymagania i zasady.

Zawartość szkolenia

DANE SZKOLENIA

CENA SZKOLENIA: 2150 zł + VAT

KOD SZKOLENIA: CBAM

CZAS TRWANIA: 1 dzień

TRENER: Mgr inż. Joanna Kruszewska, MBA

FORMA: Online

METODYKA: Wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

CELE I KORZYŚCI

 • Omówienie głównych zasad i wytycznych ujętych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2,
 • Przedstawienie wybranych wytycznych ujętych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (EU) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych do celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
  w okresie przejściowym.
 • Omówienie podstawowych obowiązków Przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Założenia Europejskiego Zielonego ładu w kontekście zmian związanych z rozporządzeniem CBAM
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2,
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (EU) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
  w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych do celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym.

UCZESTNICY

 • Osoby zainteresowane tematyką danych niefinansowych
 • Pracownicy działów zajmujących się ochroną środowiska
 • Pracownicy, Kadra zarządzająca działami HR, PR
 • Pracownicy działów CSR/ zrównoważonego rozwoju
 • Pracownicy odpowiedzialni za rozwój oferty produktowej, zarządzanie portfelami oraz relacje z klientami
 • Specjaliści, kadra zarządzająca, zarządy firm
Pobierz wersję papierową wersję formularza

Moduł

Zawartość

1. Wstęp

 • Rozpoczęcie spotkania
 • Uwarunkowania klimatyczne w aktach prawnych Unii Europejskiej
  w stosunku do zagadnień emisji: Porozumienie Paryskie, Europejski Zielony Ład, ambitne cele klimatyczne – Założenia Fit for 55 i ich konsekwencje

2. Wprowadzenie do CBAM

 • Jakie są założenia Mechanizmu
 • Jakich jednostek dotyczy ta regulacja
 • Jakie są cele wprowadzenia granicznego podatku węglowego
 • Klasyfikacje produktów – źródła informacji i zapewnienie spójności danych
 • Schemat postępowania w zakresie klasyfikacji produktów
 • Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie CBAM

3. Import i faza przejściowa

 • Sektory objęte CBAM
 • Typy emisji objętych CBAM
 • Towary i obszary wyłączone z regulacji CBAM
 • Wytyczne w okresie przejściowym regulacji – sprawozdawczość kwartalna
 • Składanie sprawozdań CBAM i terminy ich korekty
 • Wytyczne w fazie docelowej – sporządzanie deklaracji rocznych, zakup certyfikatów CBAM, obsługa rejestru
 • Zasady współdziałania regulacji CBAM z systemem handlu uprawnieniami do emisji
 • Wybrane przykłady sektorowe

4. Zezwolenie i plan monitorowania

 • Metody obliczania i monitorowania emisji wbudowanych
 • Alternatywne metody określania emisji wbudowanych w okresie przejściowym
 • Rzeczywiste emisje wbudowane dla towarów prostych i złożonych

5. Dyskusja

 • Szablon „CBAM communication templete for instalation”
 • Opis procesów
 • Emisje pośrednie i bezpośrednie
 • Dane energetyczne
 • Możliwe problemy operacyjne
 • Możliwe problemy związane z raportowaniem

Wypełnij formularz on-line

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybrana wartość: 1
Zgody
Imię i Nazwisko Zamawiającego
Adres e-mail zamawiającego
Oświadczenie

 Wszystkie Prawa Zastrzeżone GK2 Sp. zo.o. A.D. 2024